2013

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, AarhusREFERAT AF GENERALFORSAMLING I EJERLAVET FOR FÆNØGADEKARRÉEN

Torsdag den 11. April 2013


Ad 1: Tine Jensen, Fænøgade 3 blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt.


Ad 2: Thomas Kruse aflagde formanden for bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen havde afholdt 10 møder og to havedage. Anlægget bruges meget mere af børn og voksne efter lågeerne er kommet. Der er anskaffet et bord-bænkesæt, og vi er klar til at købe et bålfad.

Bestyrelsen har i vinter arbejdet med en afslutning af lågeprojektet, idet vi ønsker opsat en låge ind til p-pladsen bagModtryk, Anholtsgade 4. Dobbeltlågen kan opstilles for ca kr. 12.000,- som ejerlavet betaler. På næste havedag skal der bl.a. plantes ved vores skur.

Debatten handlede om reparation af legeudstyr, opretning af belægning i solkrogen og opsætning af skilte om legeudstyret benyttes på eget ansvar.

Der var tilslutning til lågeprojektet, da KFUKs Redebyggeri, og dermed narkoproblemer snart kan forventes tilbage i kvarteret.

Beretningen blev godkendt.


Ad 3: HH Bisbo fremlagde regnskabet, som var udsendt.

Regnskabet blev godkendt.


Ad 4: Budgettet blev fremlagt af kasserer HH Bisbo. Der er afsat penge til ekstra legeudstyr, planter og lågen med et forventet overskud på ca. 9.500,- kr.

Budgettet blev godkendt.


Ad 5: Af den afgående bestyrelse ønskede Thomas Kruse, HH Bisbo, Karsten Holm og Hans Wagner genvalg, og Fie Ladegaard ikke genvalg. Her stillede Michael Lindholdt op som kandidat og blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig d. 2. Maj kl.19 hos Michael i Sjællandsgade 21.


Ad 6: Der var ingen som ønskede opstilling som suppleanten, derfor er ingen valgt.


Ad 7: Revisoren blev genvalgt.


Ad 8: Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.


Ad 9: Under evt. blev invitationen til et besøg i stadsarkivet d. 23. April omtalt. (det findes omtalt på vores hjemmeside: www.ejerlavet.dk)

En fælles havedag d. 4.maj blev nævnt og også med et ønske om en fælles sommerfest med grill og hygge. Bestyrelsen arbejder med det.

På generalforsamlingen, som i år kun mønstrede 6 medlemmer, blev der sædvanen tro trakteret med ost, vin og pølse.


Ref. Th Kruse