Thunøgade

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


Thunøgade.

Klik på fotografierne for at se dem i en lidt større størrelse.

Thunøgade er anlagt i flere etaper og er navngivet efter øen Thunø i 1890.

Det første gadestykke blev anlagt allerede i 1872 af en overlærer Olsen. Overlæreren anlagde dette vejstykke, der blev benævnt Olsens vej, over sit eget grundstykke, som strakte sig fra Ny Munkegade, der dengang var en markvej, og frem til den endnu ikke anlagte Norsgade.

Ved anlæggelsen af Norsgade i 1874 fik Thunøgade forbindelse til Sjællandsgade, og i årene 1888 til 1896 forlænges gaden i begge ret-ninger til sin nuværende udstrækning.

I 1890 fik Thunøgade gangforbindelse til Høegh-Guldbergs Gade ved anlæggelsen af Thunøsti.


Allerde i 1882 kom der et andragende fra en del beboere om, at Olsens vej måtte få offentlig status og navn, men på grund af en del uoverensstemmelser beboerne imellem, skete dette først i 1890, hvor byrådet erklærede gaden for offentlig og gav den navnet Thunøgade.

Gadens første strækning blev i midten af 1870'erne bebygget med en række villaer, som på dette tidspunkt kom til at ligge i landlige omgivelser med en udsigt over byen og bugten.

Ved udbygningen af gaden i 1880'erne og 90'erne blev en del af disse villaer, der lå tilbagetrukket på grundstykkerne, lukket inde i gårdrummene af de nye etageboliger, der blev opført som randbebyggelse.