Norsgade

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


Norsgade.

Klik på fotografierne, så bliver de større.

Norsgade er anlagt i 1874 og navngivet 1875.

Gaden blev opkaldt efter kancelliråd Otto Henrik Nors (1821-1875), prokurator og byrådsmedlem i Århus.

Norsgade blev ligesom flere af de omliggende gader anlagt på privat initiativ. Byrådet havde naturligt nok en vis interesse i, hvor og i hvilken retning de forskellige gader blev anlagt. Ved anlæggelsen af Norsgade ønskede man således også en vejforbindelse fra denne til Sjællandsgade (via Thunøgade).

En stor del af husene i Norsgade hører ligesom mange af husene i den nederste del af Sjællandsgade til kvarterets ældste.