Anholtsgade

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


ANHOLTSGADE

Klik på fotografierne for at få dem gjort større.


Anholtsgade var ved sin anlæggelse omkring 1875 en blind gade, der endte på gårdspladsen til en ejendom,

der dengang blev anvendt til præstegård for Vor Frue Kirkes Sogn.

Gaden hed på denne tid Amerikavej og var en sidegade til det daværende Teglgårdsstræde - den nederste del af det nuværende Sjællandsgade. Gaden fik sit nuværende navn i 1902. Gadens gennemførelse til Norsgade var en lang proces, som startede omkring 1908, hvor dele af den gamle præstegård blev nedrevet, og man opførte Anholtsgade nr. 11, 13 og 15 på en del af grunden.

Præstegårdens nordvestlige længe blev først nedrevet omkring 1929, og Anholtsgade kunne føres igennem til Norsgade. Derpå blev  ejendommene nr. 14 og 16 opført.