Bestyrelsen

Ejerlavet for Fænøgadekarréen i Øgaderne, Aarhus


Bestyrelsen


Medlemsskab af ejerlavet er en tinglyst pligt for alle ejere i karréen.

Ejerlavet har generalforsamling hvert år inden 1. maj, hvor der aflægges beretning, regnskab, og der vælges en bestyrelse til den daglige drift.

Ejerlavet står for vedligeholdelse af gangstier, plæner, legeplads, lamper og beplantning.

Bestyrelsen har ansat en havemand til den daglige pasning, men ejere og beboere deltager et par gange om året i de fælles arbejdslørdage med ekstra plante-, have- og malearbejde mv.

Bestyrelsen holder løbende møder i løbet af året, hvor der løses diverse udfordringer, drøftes planer og ideer om større anskaffelser og indretninger.

Bestyrelsen modtager gerne forslag og idéer fra karréens beboere.


Formand

Thomas Kruse


Michael Gamsgaard

Kasserer

Michael Lindholt

Suppleant

Hans-Henrik Bisbo


Anna Butz-Lilly

Suppleant

Peter Gamsgaard